Європейський досвід

3 September 2018

Ключові напрями мінімізації негативного впливу кордонів на розвиток торгівлі в ЦСЄ

Policy Brief

1 June 2017

Еволюція політики стимулювання господарської діяльності в ЄС: від фіскальних до монетарних важелів

Policy Brief

20 April 2016Щодо важливості гармонізації фіскальної підтримки підприємництва з правилами ЄС

Policy Brief

12 August 2014Механізми формування сприятливого для бізнесу фіскального простору: успішний досвід Польщі

Policy Paper

17 November 2011Формування сприятливого фіскального простору для економіки: досвід Словаччини

Policy Paper

10 November 2010Бюджетна децентралізація: досвід реформи Словаччини для України

Policy Paper